citati iz biblije
Ne boj se jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.

(Izaija 41:10)

naslovnica
novosti
povijest
linkovi
ostalo
kontakt
BILTEN ŽUPNE ZAJEDNICE SV. KRIŽA - OGULIN ZA STUDENI 2009.

GODINA VI - BROJ 11 (61)

STVORENI ZA NEBO

Očima koje su plakale puno jasniji je svijet,
rukama koje su žuljave puno trajniji je kret,
s malo svjetla prepoznat ćeš put,
dovoljno da se vratiš na trag,
jer kad jednom ti dohvatiš plug,
više natrag se ne vraćaj.
Stvoreni za Nebo još od vječnosti,
ne griješi dušu zbog malo zemnosti,
već nosiš prvu klicu Uskrsa,
u dlanu urezan je križni put,
u srcu mnogo, mnogo pitanja,
al Isus je tvoj put.
Usnama koje su šutjele puno vrijednija je riječ,
nogama koje su klečale,
cilj ostvaren je već,
s malo svjetla prepoznat ćeš put,
dovoljno da se vratiš na trag,
jer kad jednom ti dohvatiš plug,
više natrag se ne vraćaj.
Stvoreni za Nebo još od vječnosti,
ne griješi dušu zbog malo zemnosti,
kad nebo, zemlju gledaš sada ti
i ne znaš gdje bi prije gledao,
podvojen, mučiš sebe nanovo...
A stvoren si za Nebo!
Stvoreni za Nebo, još od vječnosti,
ne griješi dušu zbog malo zemnosti,
već nosim prvu klicu Uskrsa,
u dlanu urezan je križni put,
u srcu mnogo, mnogo pitanja...

Al Isus je moj put.
Već nosim prvu klicu Uskrsa,
u dlanu urezan je križni put,
u srcu mnogo, mnogo pitanja.
Al Isus je moj put...
Isus je moj put...
Isus je naš put....

Mario Žuvela

Samo je jedna tragedija u životu... ne postati svet.

 

       Ne tek na prvoj stranici Biblije, nego već u prvoj rečenici spominje se nebo. I na posljednjim stranicama Knjige riječ je o nebu, u prvom svetopisamskom spomenu i u posljednjem nebo se povezuje sa zemljom. Knjiga postanka, koja govori o počecima svijeta i čovjeka, počinje riječima: "U početku stvori Bog nebo i zemlju" (Post 1,1). Nebo i zemlja ovdje znače svemir, svijet. Suoznačnica su za ukupno stvorenje. U govoru Biblije nebo znači i Božje boravište, a zemlja čovjekovo prebivalište. Nebo znači Božji! Čovjek je stvoren od zemlje i od neba. Od zemlje, jer je uzet iz praha zemaljskog, jer mu je zemlja i u imenu "čovjek"; hebrejski Adam, što dolazi od riječi adamah-zemlja. On je i od neba, jer mu je Bog udahnuo svoj dah, jer je u Pismu nazvan slikom Božjom. Lik ili slika Božja znači da je Bog nazočan čovjeku koji je nazvan slikom Božjom. Nazočnost, blizina temeljena na podudarnosti volje, drugim riječima, na voljenju, suoznačnica je prijateljstva. Raj kao skladno ostvarenje, postojanje neba i zemlje u čovjeku, u stvari je blizina Boga i čovjeka, prijateljstvo Božje.


>BLAGDAN SVIH SVETIH – svete mise:
* u župnoj crkvi po nedjeljnom rasporedu - u Hreljinu u 12h
* u Sv. Jakovu u 15h - * u Sv. Petru u 15h

>DUŠNI DANA   - u župnoj crkvi u 9h i u 18h

 

       Kad je čovjek u raju pogazio Božju zapovijed, odnosno zabranu da ne jede od zabranjenog voća, prekinula se podudarnost volja i uslijedilo udaljavanje (čovjek se skriva pred Bogom, Bog izgoni čovjeka) i nastupilo je razvrgnuto prijateljstvo. Nastupio je nesklad između neba i zemlje kao čovjekovih sastavnica. Prevladala je zemlja. Čovjek se, dosljedno, vraća u prah iz kojega je uzet, umire. Ipak, nebo u čovjeku nije posve nestalo, inače bi nestao i čovjek. To nebo je sastavnica čovjekova. Nestao je raj ali nije nestala čežnja za rajem.

        U Isusu se uspostavila blizina Boga i čovjeka - Bog postaje čovjekom; u njemu se ostvaruje podudarnost volje (Iv 4,34; 5,30; 8,29). Drugim riječima, uspostavlja se prijateljstvo kao blizina i podudarnost htijenja. U Isusu se ostvaruje Božja volja kako na nebu tako i na zemlji. I on uči učenike da mole Oca: "Oče naš koji jesi na nebesima... budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji". Ta se usklađenost volje treba - smisao je ove molitve - zbiti u čovjeku samome. U zemlji kao sastavnici čovjekovoj treba se ostvariti volja Božja kao i u nebu sastavnici čovjekovoj. Nebo treba prožeti zemlju u čovjeku, kao što je to u Isusu. Isus izjavljuje "ne siđoh s neba da vršim svoju volju nego volju onoga koji me posla" (Iv 6,38). I kazuje u čemu se to sastoji: "A volja onoga koji me posla jest da nikoga od onih koje mi dade ne izgubim, već da ga uskrisim u posljednji dan; da, volja je Oca moga da svaki koji vidi Sina i vjeruje u nj dobije život vječni i da ga ja uskrisim u posljednji dan"('Iv 6,39-40).

       Isus je put u raj. On je sebe nazvao putem k Ocu, a Duha Svetoga vođom na putu (Iv 14,5-8; 16,13). Raj je, naime, sklad neba i zemlje. K Ocu na nebesima ide se po Sinu koji je postao čovjekom i sišao na zemlju, ide se pod vodstvom Duha Svetoga. Povezuje se i usklađuje nebo sa zemljom, biva volja Božja kako na nebu tako i na zemlji, ide se u raj. Posljednji dan. Dan uskrisenja. Dan uspostave raja. Nalaženje izgubljenog raja. Vraćanje čovjeka iz zemlje, kao u prvom raju, na život, uskrisenje raspadnutog tijela iz praha zemlje u koji je bilo vraćeno: na život, snagom Duha (Rim 8,11). Posljednji dani jesu vječni dan.

      Na posljednjim stranicama Biblije govori se o nebu i zemlji. Vidjelac Ivan piše o konačnom stanju čovječanstva: "Potom vidjeh novo nebo i novu zemlju" (Otk 21,1). Nebo Božje prebivalište povezuje se sa zemljom: "Tada čuh jak glas što dolazi od prijestolja kako viče: "Evo stana Božjega među ljudima. On će stanovati s njima. On će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti; neće više biti ni tuge ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe" (Otk 21,3-4). "U nj će se donijeti raskoš, dragocjenost naroda" (Otk 21,26). Sve što je čovjek radio u svojoj povijesti nije, dakle, kao školska zadaća koju se u peć baca pošto se utvrdi mar i rad učenika, već se sve ugrađuje u novo nebo i u novu zemlju. "Vidjeh kako Sveti grad - Novi Jeruzalem - silazi s neba od Boga« (Otk 21,2). Narodi iz svoje povijesti donose dragocjenost i raskoš. Novo nebo i nova zemlja na posljednjim vidjelačkim stranicama Biblije opisuje se bojama kojima se prikazalo nebo i zemlja na prvoj stranici Pisma. Prikazuje se kao raj. Raj je sklad neba i zemlje. Blizina, prijateljstvo Boga i čovjeka, čovjeka i čovjeka. Volja Božja kako na nebu tako i na zemlji. Katekizam Katoličke crkve što ga je proglasio Ivan Pavao II, veli o nebu: "Nebo je čovjekov posljednji cilj, ostvarenje njegovih najdubljih težnji, stanje najviše i konačne sreće", "živjeti na nebu jest 'biti s Kristom'. Izabranici žive 'u njemu.", nalazeći svoju istinsku istovjetnost i svoje vlastito ime. "Nebo je blažena zajednica sviju onih koji su savršeno inkorporirani u njemu". Zato smatram da smo svi stvoreni za nebo, svi smo stvoreni za život u Isusu, za život s njime u vječnosti i jedino na taj način ćemo osjetiti istinsku radost, i ostvariti prvotno poslanje i cilj za koji smo stvoreni, a to je da živimo u vječnosti u prijateljstvu s Bogom, u Raju. Na to smo svi pozvani, i pripadati toj zajednici blaženih.

Preuzeto sa web stranice: Stvoreni za nebo - Katolički forum koji okuplja katoličke vjernike u duhu dijaloga i Kristove ljubavi (http://stvorenizanebo.forumotion.com

Dušni dan
       Svake godine početkom mjeseca studenoga običaj je pohoditi mjesta gdje počivaju naši pokojnici. Oni koji su napustili ovaj zemaljski život, koji nisu više s nama. Sama ta činjenica u čovjeku izaziva tugu i napuštenost ali samo ako promatramo sa ljudskog stajališta. Kao kršćani znamo da ovo nisu mjesta gdje sve završava za čovjeka. To su samo one točke gdje je kraj zemaljskom životu i prijelaz prema vječnosti.

       Vjernici imaju nadu u uskrsnuće po primjeru Isusa Krista. On je svojom smrću dao novo shvaćanje onog stanja u koje su nas doveli još prvi ljudi svojim grijehom. “Ali gdje grijeh postade većim, tu se milost izli u preizobilju da bi, kao što je grijeh vladao smrću, tako milost po pravednosti vladala za vječni život po našem Gospodinu Isusu Kristu!” (Rim 5,20).

       Zbog toga ni smrt nema konačnu riječ niti ona u vjerniku treba izazivati strah. Kad je Gospodin umro na križu za svakog čovjeka, on je tada i smrti dao novi smisao. Pobijedio je smrt brisanjem grijeha. Ona je prestala biti negacija ljudskog bitka, izgubila je moć nad čovjekom. Naprotiv, Kristovom žrtvom smrt postaje početak novoga života, prijelaz u vječno zajedništvo s Trojedinim Bogom. Kako je Isus preko križa pokazao čovjeku smisao besmislene životne situacije patnje, tako nam je ukazao na pravi smisao smrti. U njegovu predanju skupljena je milost za svakog čovjeka u otkupljenju grijeha, u njegovoj smrti i naša smrt zadobiva svoju svrhu. To nije više tama, mučnina i ništavilo, već postaje iskorak prema vječnosti, prema egzistiranju s potpunom i savršenom Ljubavlju. Posvijestimo li si ovu istinu i nadu u uskrsnuće koju nam je dao Isus Krist izgubit ćemo strah pred nepoznatim. Ostat će nam nada i vjera u Božju milost vječnog života Njegove blizine, one iste za koju nas je stvorio i spasio.

Ana Stipetić


SUSRETI ZA RODITELJE KRIZMANIKA I PRVOPRIČESNIKA

       I ove smo godine započeli pastoralnu godinu s našim župnim blagdanom Križeve. Već tada okupili su se jednu večer krizmanici i mali broj njihovih roditelja. Otada se već zahuktao župni vjeronauk za krizmanike po grupama. Vjeronauk nam još nekako ide, ali na žalost gotovo polovica krizmanika ne dolazi nedjeljom na misu, ili to čini povremeno. Stoga sazivam roditeljski sastanak za krizmanike, da se posve jasno dogovorimo: Tko želi primiti sakrament krizme za to treba pokazati volju i spremnost za njega se valjano pripremiti. Sve daljnje neopravdane izostanke smatrat ćemo odustajanjem od sakramenta krizme.

      Naši ovogodišnji prvopričesnici za sada nemaju župni vjeronauk, osim kraćeg susreta nakon nedjeljne sv. mise u 9 sati. Neposrednu župnu pripravu počet ćemo nakon Uskrsa slijedeće godine. I za njih vrijedi poziv na redovitost nedjeljnog slavlja. Kako ćemo primiti Isusa ako nekoga treba tjerati na misu? Na to ne znam odgovor. Zato potičem roditelje prvopričesnika i podsjećam na obećanje koje su dali kod krštenja svoga djeteta. Primjer govori puno više od riječi. Susreti će biti u župnoj dvorani:

            Susret za roditelje krizmanika u nedjelju, 8. studenoga u 16.30 sati.
            Susret za roditelje prvopričesnika u nedjelju, 15. studenoga u 16.30 sati.


BISKUPIJSKO HODOČAŠĆE U RIM – VELJAČA 2010. GODINE

       Podsjećamo zainteresirane i one koji su se već prijavili da je rok uplate za hodočašće u Rim 30. studenoga 2009. Prilikom uplate u župnom uredu neka donesu i kopiju putovnice, samo onu stranicu sa slikom. Predviđena cijena je: 145 EURa i 450 kuna. U cijenu je uključen prijevoz autobusom (kunski dio), 3 polupansiona, ulaznice u muzeje i katakombe, te pokazna karta za gradski prijevoz u trajanju od tri dana (u eurima).

       Biblijske večeri utorkom započimaju 10. studenoga u 18.30 sati nakon večernje mise. Novim ciklusom biblijskih večeri želimo dublje razmatrati Božju riječ i pripremati se za doživljenije slavlje nedjeljne euharistije.
       Mise zornice započimaju posljednjeg dana mjeseca studenog u 6.30 sati. Naš hod prema blagdanu Božića nikad nije bio ljepši. Sve koji to još nisu doživjeli pozivamo da nam se pridruže.


KALENDAR ZA MJESEC STUDENI 2009.

1. NEDJELJA - SVI SVETI – XXXI. NEDJELJA KROZ GODINU
2. ponedjeljak - DUŠNI DAN – mise u 9 sati i u 18 sati
                                TEČAJ VJERE ZA ODRASLE U 19.30 SATI
3. utorak - Sv. Hubertus, zaštitnik lovaca
4. srijeda - Sv. Karlo Boromejski – Klanjanje nakon mise
5. četvrtak
6. petak - Prvi petak – ispovijed od 17 sati
7. subota - Biskupijski susret djelatnika u medijima - Gospić
8. NEDJELJA - XXXII. NEDJELJA KROZ GODINU
                                 - u 16.30h SUSRET ZA RODITELJE KRIZMANIKA
9. ponedjeljak - TEČAJ VJERE ZA ODRASLE U 19 SATI
10. utorak - BIBLIJSKA VEČER U 18.30 SATI
11. srijeda - Sv. Martin – Sv. Misa u Turkovićima u 17 sati
       
                        U župnoj crkvi redovita sv. misa i klanjanje u 18 sati
12. četvrtak
13. petak
14. subota - Sv. Nikola Tavelić
15. NEDJELJA - XXXIII. NEDJELJA KROZ GODINU
                              - u 16.30h SUSRET ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA
16. ponedjeljak - TEČAJ VJERE ZA ODRASLE U 19 SATI
17. utorak - BIBLIJSKA VEČER U 18.30 SATI
18. srijeda - Klanjanje nakon mise
19. četvrtak
20. petak - Susret pjevača u 20h
21. subota - Gospa od Zdravlja – misu u 18h predvodi vlč. Stipe Zeba
22. NEDJELJA - XXXIV. NEDJELJA KROZ GODINU – Krist Kralj
23. ponedjeljak - TEČAJ VJERE ZA ODRASLE U 19 SATI
24. utorak - BIBLIJSKA VEČER U 18.30 SATI
25. srijeda - Sv. Katarina - Klanjanje nakon mise
26. četvrtak
27. petak
28. subota--
29. NEDJELJA - I. DOŠAŠĆA
30. ponedjeljak - Sv. Andrija – Početak misa ZORNICA u 6.30 sati
                             TEČAJ VJERE ZA ODRASLE U 19 SATI


SVETE MISE: Radnim danom: u 18.00 sati
i Nedjeljom: u 7.30, 9, 10.30 i u 18h
HRELJIN - nedjeljom u 12 sati
ČETVRTKOM: župni ured radi poslijepodne od 17 - 18 sati
SUBOTOM: *u 10h Ministranti
*u 15h Mali zbor
*u 19.30 h Križari