citati iz biblije
Ne boj se jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.

(Izaija 41:10)

naslovnica
novosti
povijest
linkovi
ostalo
kontakt
BILTEN ŽUPNE ZAJEDNICE SV. KRIŽA - OGULIN
ZA SRPANJ 2011.

GODINA VIII - BROJ 7 (81)

U SLUŽBI ISUSA KRISTA

      Papa Benedikt XVI. 2009/2010. godinu proglasio je svećeničkom godinom i za uzor svećenicima stavio svetog Arškog župnika Ivana Marija Vianney, koji je preminuo pred 150 godina. Sve vjernike potaknuo je na molitvu za svoje svećenike. Svećenike potiče da ustraju u svojoj službi naučavanja, posvećivanja i upravljanja. Još u Starom zavjetu govori se o trostrukoj službi Božjih poslanika: proročkoj, svećeničkoj i kraljevskoj. Kod sakramenta krštenja svaki je krštenik pomazan svetim uljem krizme uz riječi: «On te maže krizmom spasenja da se pribrojiš njegovu narodu i ostaneš ud Krista svećenika, proroka i kralja za život vječni.» Svaki je, dakle vjernik dionikom kraljevskog Kristova svečeništva i pozvan da u svom životu bude apostol koji naviješta Radosnu vijest spasenja, mudri upravitelj svoga života i da po svojoj povezanosti s Bogom posvećuje svoje postojanje i djelovanje.

     Isus Krist je na poseban način naučavao i vodio svoje apostole i one koji su prihvatili poći za njim. Učio ih je služiti jedne drugima. Na posljednjoj večeri oprao je noge svojim apostolima i nazvao ih prijateljima. Svoju svećeničku službu ispunio je u potpunosti jedinstvenom žrtvom križa u kojoj On veliki svećenik prinositelj postaje i prinesena žrtva za spas čovjeka.

     Svećenik i danas izaziva posebnu pažnju gdje god se pojavi, bila ona pozitivno ili negativno usmjerena. Svećenik je bio i ostao izazov, jer po svojoj trostrukoj službi sakramenta svetog reda upućuje na višu stvarnost koja nadilazi ovo zemaljsko postojanje.

      Zahtjevanost svećeničkog poziva iz dana u dan postaje sve veća. Ljudi doista trebaju svećenika za najrazličitije potrebe. Koji puta i za ono što nisu tipično svećeničke zadaće. Svećenik je prije svega pozvan naviještati Božju Riječ, poruku spasenja i smisla života kroz propovjedi, vjeronauk i u tolikim drugim zgodama, a u posljednje vrijeme otvorenost medija pruža sve veće mogućnosti, ali traži i osposobljenost za nove izazove. Na taj način svećenik vrši svoju proročku i naučiteljsku ulogu. Molitva, blagoslov i slavljenje svetih sakramenata predstavljaju onu posvetiteljsku zadaću koju ima svećenik ukorijenjen u službu jednog jedinog Velikog svećenika Isusa Krista za povjereni mu narod. Na to se nadovezuje i ona kraljevska služba upravljanja i vođenja koja se očituje ne samo kroz brigu oko crkvenih dobara, obnavljanja crkava i drugih objekata u službi pastorala, nego i svjedočenja jasnih životnih putokaza. Zato je svećenički poziv težak i zahtjevan, ali nebeski lijep i nadilazi svaki drugi poziv jer se osoba koja ga prihvati stavlja čitavim svojim životom u službu Krista Kralja, uskrsnog Pobjednika života. Krist je na jednom mjestu nazvao svoje apostole: SINOVIMA USKRSNUĆA (Lk 20,36). Može li se izabrati poziv većeg dostojanstva?

> SVEĆENIČKO REĐENJE ĐAKONA ŠIME BOŽIĆA I DINA RUPČIĆA,
subota, 9. srpnja 2011., u 18.30 sati
> Sv. JAKOV
, ponedjeljak, 25. srpnja - sv. misa u 10 sati


      
     
GOSPA TROŠMARSKA 2. i 3. srpnja 2011.

      U subotu, 2. srpnja, proštenje je u Trošmariji. Kao i niz godina do sada, hodočastit ćemo pješice u Trošmariju. U 16 sati okupit ćemo se u našoj crkvi i uz molitvu i pjesmu krenuti put Gospina svetišta. Za one koji ne mogu poći pješice, organizirali smo autobus u 18.30 sati, koji polazi ispred župnog ureda. Povratak će biti nakon završetka svete mise i procesije, oko 23.30 sati. Autobusom će se moći vratiti i oni koji su hodočastili pješice. Karte se plaćaju u autobusu i nije se potrebno prijavljivati u župni ured. Obredi počimaju u 20 sati molitvom krunice, potom križni put, te sveta misa koju će predvoditi naš biskup mons. Mile Bogović. Evo još jedne blagoslovljene prilike da se utečemo našoj nebeskoj Majci koju u Trošmariji častimo kao Majku od Utjehe, a ove godine proštenje se poklapa s blagdanom Bezgrešnog Srca Marijina. I u nedjelju svete mise su u Trošmariji ujutro u 9.30 i 11 sati, a u 18 sati bit će euharistijsko klanjanje.

 

      SVEĆENIČKO REĐENJE 9. srpnja 2011.

      Nakon više godina naša će župa imati tu čast da Biskup nove svećenike za našu biskupiju zaredi u župnoj crkvi Sv. Križa. Po rukama biskupa mons. Mile Bogovića dvojica ovogodišnjih svećeničkih kandidata za Gospićko-senjsku biskupiju primit će sakrament Sv. Reda – svećeništva, u subotu, 9. srpnja u 18.30 sati. Pozivamo sve vjernike naše župe da se uključe u ovo veliko slavlje, da u njemu vidimo i plod naših molitava za nova duhovna zvanja. Molitvenu pripravu imat ćemo u srijedu, 6. srpnja na večernjoj sv. misi i klanjanju koje ćemo posvetiti dvojici ređenika. U subotu, na dan ređenja, nakon mise počastit ćemo goste iz rodnih župa ređenika Korenice i Sv. Jurja. Tko može u tome pomoći neka se uključi pečenjem kolača.


     Šimo Božić je rođen 10. prosinca 1986. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina, kao prvo dijete oca Drage i majke Mare r. Jurić od ukupno četvero  djece. Još ima jednog brata i dvije sestre. Nakon rata 1996. godine doselio se s obitelji u Korenicu gdje je završio osnovnu školu. Poslije osnovne škole upisao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zadru kao sjemeništarac Gospićko-senjske biskupije u sjemeništu «Zmajević». Godine 2005. je maturirao, te upisao filozofsko-teološki fakultet u Rijeci kao bogoslov Gospićko-senjske biskupije. U svibnju ove godine je diplomirao. Na blagdan Krštenja Gospodinova 9. siječnja 2011. godine u Gospiću je zaređen za đakona i kao đakon je na pastoralnom praktikumu u župi sv. Križa u Ogulinu.
    
     Dino Rupčić, rođen 23. studenog 1986. god. u Rijeci, od majke Jelke Rupčić. Dolazi iz župe Sv. Jurja mučenika kod Senja. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završio je u zadarskom sjemeništu «Zmajević», nakon čega upisuje studij teologije u Rijeci kao kandidat gospićko-senjske biskupije. Među kandidate đakonata i prezbiterata primljen je 2007. god. u gospićkoj katedrali. Zaređen je za đakona 9. siječnja 2011. na blagdan Krštenja Gospodinova u Gospiću. Nalazi se u Gospiću, gdje djeluje kao vjeroučitelj u srednjoj školi i ujedno je na đakonskom praktikumu u katedralnoj župi Navještenja BDM – u Gospiću.

     

Katekizam Katoličke Crkve o svećeničkom ređenju piše u broju 1589: Crkveni su naučitelji pred veličinom svećeničke milosti i službe osjećali hitnim poziv na obraćenje, da bi njihov život u svemu odgovarao Onome u čiju ih je službu postavio ovaj sakrament. Tako sveti Grgur Nazijanski, još kao mlad prezbiter, piše: Treba očistiti sebe prije nego se počne čistiti druge; treba biti poučen da bi se moglo poučavati; treba postati svjetlo da bi se moglo svijetliti, približiti se Bogu da bi se druge Bogu privodilo; biti posvećen da bi se druge posvećivalo, vodilo za ruku i pametno savjetovalo. Znam čiji smo službenici, na kojoj smo razini i prema komu smo usmjereni. Poznam Božju veličinu i čovjekovu slabost, ali i snagu. Tko je dakle svećenik? Branitelj istine, uzdiže se s anđelima, slavi s arkanđelima, uzdiže žrtve na nebeski oltar, ima udjela u Kristovu svećeništvu, preobražava stvorenje, obnavlja u njemu sliku Božju, iznova ga stvara za nebeski svijet i, da reknem što je tu najveće, on je pobožanstvenjen i on pobožanstvenjuje.


      Sakrament reda posebnom milošću Duha Svetoga suobličuje ređenika s Kristom i čini ga Kristovim sredstvom u cilju služenja njegovoj Crkvi. Ređenje ga osposobljava da djeluje kao predstavnik Krista, Glave Crkve, u njegovoj trostrukoj službi svećenika, proroka i kralja. To sudioništvo u Kristovoj službi, kao i kod krštenja i potvrde, podjeljuje se jednom zauvijek. I sakrament reda utiskuje neizbrisiv duhovni biljeg i ne može biti ponovljen niti može biti privremeno podijeljen (brojevi: 1581. i 1582.).

      Slavenski apostoli sv. Ćiril (Konstantin) i Metodije

      Živjeli su u IX. stoljeću. Rođeni u Solunu. Otac im Leon bijaše visoki gradski činovnik. Otac im je prerano umro pa je za njih preuzeo brigu carski kancelar Teotikst. Metod bijaše pravnik pa mu je bila povjerena uprava provincije u Makedoniji. Mnogo mlađi Konstantin bi pozvan u Carigrad na studij. Imao je za učitelja glasovitog Leona, zvanog Matematika, te Focija, budućeg patrijarha. Završivši nauke Konstantin je napustio karijeru na dvoru, dao se zarediti za svećenika, a preuzeo je i službu patrijaršijskog bibliotekara. No brzo je napustio tu službu te se potpuno povukao u jedan samostan. Kad su ga pronašli, nije se više htio vratiti u službu bibliotekara, no ipak je prihvatio katedru filozofije u kojoj se toliko odlikovao da je dobio ime Filozof. Metodije se odrekao svoje službe te zamonašio u samostanu Olimpu u Bitiniji. Isto se tako povukao iz javnog života i Konstantin te pošao za svojim starijim bratom na Olimp. Ondje su obojica provodila život molitve i studija.

     Misija u Moravskoj. U Bizant je stiglo poslanstvo kneza Rastislava (846–860) koji je vladao u Velikoj Moravskoj. On je tražio za svoju kneževinu jednog biskupa te misionare koji bi njegovu narodu naviještali Evanđelje na slavenskom jeziku. Moravsku su djelomično misionarili misionari sa Zapada koji su, osim evangelizacije nastojali i oko ekspanzije Zapadnog carstva. Rastislav je htio svoju državu osloboditi od političkog utjecaja germanskih, odnosno franačkih vlasti te svojoj zemlji pribaviti vlastitu crkvenu hijerarhiju. Car je za tu misiju odabrao Ćirila i Metodija jer su oni, rodom iz Soluna, govorili staroslavenskim jezikom. Tada ni Moravljani, ni ostali Slaveni nisu imali svoju literaturu. Stoga je Konstantin (monaško mu je ime Ćiril) prije polaska u Moravsku najprije stvorio novi alfabet te na staroslavenski jezik počeo prevoditi svete knjige. U Moravskoj su se Ćiril i Metod dali na posao poglavito propovijedanjem te odgojem mladog klera. Uz pomoć Metodija Ćiril je na staroslavenski jezik preveo s grčkog liturgijske tekstove, a neke i s latinskog. Propovijedanje i slavljenje bogoslužja, na jeziku narodu razumljivu, urodilo je velikim uspjesima. Nakon tri i po godine djelovanja u Moravskoj Ćiril i Metod s nekolicinom učenika dadoše se na put u Rim. Ondje ih je svečano primio papa Hadrijan II. (867–872). Papa je priznao njihovu pravovjernost te potvrdio upotrebu staroslavenskog jezika u bogoslužju. Ivan Pavao II. od početka svog pontifikata davao je sve veće značenje Sv. Braći ne samo zbog njihova djela u Crkvi i za Crkvu, nego i za čitavu Europu. Kipovi sv. Ćirila i Metodija nalaze se u pročelju naše župne crkve.


KALENDAR ZA MJESEC SRPANJ 2011.

1. petak - PRESV. SRCE ISUSOVO - Prvi petak – ispovijed od 17.30 sati
2. subota - BEZGREŠNO SRCE MARIJINO
Hodočašće u Trošmariju, hodočasnici pješice kreću u 16 h
3. NEDJELJA - 14. kroz godinu - SV. MISE U 8. i 10, TE U 18.30 SATI
4. ponedjeljak
5. utorak - Sv. Ćiril i Metod
6. srijeda - Klanjanje nakon miseMolitva za nova duhovna zvanja
7. četvrtak
8. petak
9. subota SVEĆENIČKO REĐENJE U 18.30 SATI
10. NEDJELJA - 15. kroz godinu
11. ponedjeljak
12. utorak
13. srijeda - Klanjanje nakon mise
14. četvrtak
15. petak 
16. subota - Gospa Karmelska
17. NEDJELJA - 16. kroz godinu – Susret Obiteljske zajednice
18. ponedjeljak - Tjedan specijalizacije župnih animatora na Baškim Oštarijama
19. utorak
20. srijeda - SV. ILIJA PROROK - Klanjanje nakon mise
21. četvrtak
22. petak
23. subota
24. NEDJELJA - 17. kroz godinu
25. ponedjeljak - SV. JAKOV - sv. misa u 10 sati na Sv. Jakovu
26. utorak - Sv. Joakim i Ana 
27. srijeda - Klanjanje nakon mise
28. četvrtak
29. petak  
30. subota - SV. PETAR I PAVAO – SV. MISE U 10 i U 18.30 h
31. NEDJELJA - 18. kroz godinu

 

  SVETE MISE:   Radnim danom: u 18.30 sati
i Nedjeljom: u 8.10 i u 18.30h
HRELJIN - svake nedjelje u 11.30h
SUBOTOM:   *u 10h Ministranti
*u 15h Mali zbor
*Križari u 19 sati